CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chính sách giao hàng khi thuê thiết bị

Ngày đăng: 11-12-2017

397 lượt xem

1. SAIGONLENS chỉ xác nhận giao thiết bị khi nhận được tiền thanh toán tiền thuê thiết bị/ hoặc tiền book đặt thuê thiết bị, hoặc chỉ giao với các khách hàng đã từng thuê của SAIGONLENS.

2. SAIGONLENS chỉ thực hiện giao nhận tại địa điểm văn phòng, phim trường cụ thể, không giao dịch ngoài đường hay địa chỉ không rõ ràng.

3. Tùy theo địa điểm và thời gian yêu cầu thì SAIGONLENS sẽ có những chính sách tính phí, các mức phí giao nhận khác nhau.

4. Để đảm bảo thiết bị giao nhận phù hợp, vui lòng thông báo hoặc xác nhận trước 01 giờ làm việc, để nhân viên Saigonlens sắp và hoàn tất các công đoạn chuẩn bị thiết bị, hợp đồng cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng..

5. Khi giao nhận thiết bị thì khách hàng vẫn phải thực hiện các quy trình theo quy định về thủ tục thuê thiết bị của SAIGONLENS. Vui lòng tham khảo thủ tục thuê thiết bị tại đây.

SAIGONLENS Co. LTd.
MST: 0314122030
 
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha